Praktijkondersteuners

In ons gezondheidscentrum werken, naast de huisartsen en assistenten, ook verschillende praktijkondersteuners. Zij ondersteunen de huisarts en zijn opgeleid om bepaalde taken van de huisarts over te nemen.

In ons centrum zijn er praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) voor:

 • Als u een chronische lichamelijke aandoening heeft, kan de huisarts u verwijzen naar een praktijkondersteuner. De praktijkondersteuners begeleiden patienten met suikerziekte, hart- en vaatziekten en Astma en COPD. Zij geven uitleg en advies over hoe om te gaan met uw aandoening en zij voeren spreekuren en controles uit.

  Uw POH S in ons centrum zijn Annita Troost en Lita Roos

   

   

  Lita Roos
  Annita Troost
 • Als u psychische problemen hebt, kan de huisarts u verwijzen naar de GGZ-praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner kan u helpen meer opheldering te krijgen over uw psychische problemen en kan u verder begeleiden en behandelen bij psychische klachten.

  Uw POH GGZ in ons centrum zijn Shirley Paton, Ingrid Sporkslede en Monica van Rosmolen.

   

  Shirley Paton
  Monica van Rosmolen
  Ingrid Sporkslede
 • De praktijkondersteuner Ouderen gaat bij alle (kwetsbare) ouderen van 75+ op huisbezoek. Zij belt van tevoren om zich voor te stellen en een afspraak te maken. De patient kan er altijd een familielid bij vragen. De praktijkondersteuner zal een lijst met vragen aan de patient en/of familie stellen en met deze informatie wordt gekeken of, en zo ja wat, er te verbeteren valt.
  Uitgangspunt is om (kwetsbare) oudere mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en om dat zo fijn en goed mogelijk te kunnen doen. Het verslag van dit huisbezoek wordt besproken met de eigen huisarts.

  Als het nodig is wordt de patient doorverwezen, bijvoorbeeld naar Wijkzorg of Fysiotherapeut, of worden zaken door de POH Ouderen zelf opgepakt.

  Uw POH O in ons centrum is Urmy Berkenveld.

   

  Urmy Berkenveld
 • De Praktijkondersteuner Welzijn inventariseert (middels het 4D model) de hulpvragen van de patiënt, brengt de situatie in kaart en maakt een overzicht van het betrokken netwerk. Indien nodig verwijst de POH de patiënt naar instanties binnen het Soaal Domein, bijvoorbeeld bij schulden naar de Schuldhulpverlening.

  Patiënten worden doorverwezen naar de POH Welzijn door de huisarts.

  Jaleesa Bodeutsch

POH GGZ met expertise als transcultureel werker/winticonsulent

Een transcultureel werker en winticonsulent helpt mensen van niet-westerse culturen, die soms een andere verklaring hebben voor hun ziekte dan die wordt gegeven in de reguliere zorg. In ons centrum is Ingrid Sporkslede de POH GGZ met expertise als transcultureel werker/winticonsulent, zij heeft oog en oor voor ieders culturele achtergrond.

Heeft u vragen hierover of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met uw huisarts voor een doorverwijzing.